MOTO-PAL Ośrodek Szkolenia Kierowców

Znajdź nas

Znajdź nas na facebook

Promocja

 

KURS PRAWA JAZDY

KAT. B (2990 zł od 2790,00 zł)

KAT. C, CE (6780 zł 6690,00 zł)

 

KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

(zamiast 600550,00 zł)

Informacje

UWAGA !!!  

ZMIANA ADRESU OŚRODKA
TRZEBINIA UL. KOŚCIUSZKI 52

 

KURS OKRESOWY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Rozpoczęcie 07.10.2022r

o godz 15.00 TRZEBINIA

 

Badania Lekarskie

Chrzanów, 30.09. od godz. 1500   

 

Badania Psychologiczne

Chrzanów, 30.09. od godz. 1400  

 

   DOFINANSOWANIE DO KURSÓW DO 85%

Realizujemy kursy prawa jazdy kat. A, B, C, CE, D oraz kwalifikacji w zakresie przewozu rzeczy i osób w ramach projektu "Kierunek Kariera", "Kierunek Kariera Zawodowa" i "Łap Skilla"

Informacja tel. 664048712

 

Pierwsza Pomoc

Trzebinia, 03.09. godz. 900

 

Kwalifikacje wstępne

Kwalifikacje wstępne i wstępne przyspieszone.

Kwalifikacje wstępną lub wstępną przyspieszoną muszą  ukończyć osoby, które chcą pracować jako kierowcy samochodu ciężarowego o DMC większej niż 3,5 t lub autobusu i mają wydane prawo jazdy kat D po 10 września 2008 roku, bądź kat. C po 10 września 2009 roku.  Jeżeli prawo jazdy zostało uzyskane i wydane dla ww. kategorii przed tymi terminami to kierowcę obejmuje tylko szkolenie okresowe.

Kiedy kwalifikacja wstępna?

- w przypadku kat. D dla osób, które nie ukończyły 23 lat,

- w przypadku kat. C dla osób, które nie ukończyły 21 lat.

Kiedy kwalifikacja wstępna przyspieszona?

- w przypadku kat. D dla osób, które ukończyły 23 lata,

- w przypadku kat. C dla osób, które ukończyły 21 lat.

 

W każdym przypadku przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne, a następnie dokonać wymiany prawa jazdy, by uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień (kod 95).

Przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej trzeba ukończyć szkolenie okresowe, ponownie badania lekarskie i psychologiczne i wymienić prawo jazdy – i tak co 5 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej i części specjalistycznej. Dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, bądź uzupełniającej przyspieszonej test składa się tylko z części specjalistycznej.

Wszystkie egzaminy są organizowane w siedzibie:

OSK MOTO-PAL

Trzebinia, ul. Kościuszki 72 

Trzebinia

ul. Kościuszki 52
32-540 Trzebinia

tel. 32 753 30 46
kom. 602 53 60 23

Libiąż

ul. Słowackiego 3
32-590 Libiąż

tel. 32 614 00 41
kom. 660 61 19 23

Chrzanów

ul. Dobczycka 1
32-500 Chrzanów

tel. 32 753 92 68
kom. 664 04 87 12